ALBA ZENICA d.o.o. je počela sa radom 01.05.1999. godine i pruža usluge na polju sakupljanja, transporta i zbrinjavanja otpada, uređenja zelenih površina, mašinskog i ručnog čišćenja i pranja asfaltiranih površina, zimske službe, sakupljanja, transportovanja i razdvajanja iskoristivih materijala.

Organizacija i opremljenost društva za pružanje svojih usluga je na potrebnom nivou i u skladu sa zakonom.

ALBA ZENICA d.o.o. se siri i po prostoru i po uslugama.

Međunarodni standard upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 uveden je prije 3 godine. Sistemskim i stalnim poboljšanjem kvaliteta naših usluga želimo optimizirati troškove poslovanja, smanjiti greške u radu primjenom preventivnih mjera, te umanjiti reklamacije kupaca.

 

 

 

Želite znati više o nama? Pretplatite se

Выгодное предложение: фильтры для воды