Buduća rješenja i fleksibilnost

ALBA kombinira svoja iskustva s novim idejama. Na taj način, mi stalno širimo opseg naših usluga, uz potpuno zadovoljavanje potreba naših klijenata. Na taj način mi možemo opstati na zahtjevnom tržištu, uz istodobno postizanje stabilnog rasta.

Možemo slušati i otvoreni smo za promjene

Potrebe i preferencije potrošača u središtu su naše pozornosti. Mi stalno pratimo mišljenje naših kupaca o uslugama koje pružamo i radu tvrtke. Promjene su u službi poboljšanja kvalitete obavljenog posla.

Odgovorni smo

Uvijek smo u skladu s usvojenim obavezama i gradimo odnose na povjerenju. Jasno nam je da je tvrtka koja nudi komunalne usluge na poseban način suodgovorna za kvalitetu života u lokalnim zajednicama. Mi djelujemo u skladu s poslovnom etikom. Poslovna etika je bitna za vođenje našeg poslovanja.

Naš kapital je znanje i cilj održivog razvoja

U našem poslovanju koristimo naše vlastite dugogodišnje iskustvo te ih kombinujemo sa modernim evropskim standardima u upravljanju otpadom. Mi definišemo održivi razvoj kao strategiju za takvo korištenje okolišnih resursa koji će zadovoljiti potrebe i poboljšati kvalitetu života za sve, a obnavljanjem prirodnih bogatstava za buduće generacije.

Nosimo se sa izazovima

Poduzetni smo u rješavanju teških problema upravljanja otpadom. Želimo koristiti pionirska i nekonvencionalna rješenja kako bi se smanjili negativni učinci civilizacije. Naš je cilj uvesti standarde usvojene u Evropskoj uniji u području upravljanja otpadom i reciklaže.

Mi se brinemo o okolišu

Prikupljamo i odvajamo, kako bi ga podvrgnuli reciklažnom procesu. Porast potrošnje podrazumijeva povećanje otpada u našem životnom prostoru. Podizanjem ekološke svijesti svih nas smo u mogućnosti za iskorištavanjem dijelova otpada kao sirovine za proizvodnju novih proizvoda.

Mi smo moderna evropska kompanija

usmjerena ne samo na poslovanje i stvaranje profita, nego smo i aktivni član lokalne zajednice. Naša društvena djelatnost je vidljiva u dobrotvornim aktivnostima i podršci sportu.

Ekologija

ALBA je obiteljska firma sa sjedištem u Berlinu, koja je danas jedna od vodećih evropskih kompanija u dijelu poslovanja sa svim vrstama otpadnih materijala. Postupanje sa otpadima kroz njihovu preradu, daljnje iskorištavanje ili zbrinjavanje je osnova privrednih aktivnosti 200 preduzeća i 9000 zaposlenih u okviru ALBA grupe.

Početak djelovanja je danas daleka 1968. godina. Ubrzo je uvedeno odvojeno sakupljanje otpadnih materijala po vrstama (1973 g.) tako što su po kućama postavljene dodatne posude u bojama za odvojeno sakupljanje stakla i papira, kasnije nazvan "Berlinski model" sakupljanja. Odvojeno sakupljanje po vrstama otpada je i danas u aktivnostima ALBA Grupe na svim lokacijama u 12 zemalja Evrope potvrđeno kao ispravan način očuvanja karakteristika sekundarnih materijala za preradu i ponovnu upotrebu.

Ekologija podrazumijeva proučavanje odnosa živih bića i njihove životne sredine i uspostavljanje ravnoteže između čovjekovih potreba i prirodnih procesa ekološkog sistema. Iskorištavanje otpada putem reciklaže i na taj način dobivene sirovine je doprinos očuvanju prirodnih sirovinskih izvora, dok je izbor "čistih" proizvodnih tehnologija, koje ne zagađuju prirodnu okolinu, odgovorno ponašanje prema okolišu.

Orijentacija prema korisnicima sistema usluga je načelo rada i djelovanja u dva osnovna stuba ALBA grupe:

ALBA, operativno djelovanje u sakupljanju, transportu, preradi i zbrinjavanju otpada i INTERSEROH, sistematsko upravljanje pojedinim vrstama otpada.